06/10/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

by | oct. 6, 2021 | AJUDES I SUBVENCIONS, AUTONÒMIC

La Junta de Govern de la Diputació de València, en sessió celebrada en data 20 de juliol, va aprovar la concessió de subvencions a les federacions esportives amb àmbit d’actuació a la província de València destinades al manteniment d’aquestes, com a ajuda extraordinària durant la pandèmia-COVID19, per a l’exercici 2021.

La Federació d’Esports Adaptats de la C.V. ha rebut subvenció por una quantitat de 6.316,19€.€