Select Page

Us comuniquem que en el BOP de hui 13 d’octubre s’han publicat les Convocatòries d’Ajudes a Esportistes per la seua participació en competicions internacionals (PADECI) i per a desplaçament a Centres d’Alt Rendiment i/o Centres de Tecnificació (PADDES). En tots dos casos, el termini és de 15 dies a partir de demà. Tot el tràmit s’ha de realitzar preferentment a través de la seu electrònica de la Diputació (demà estarà el tràmit habilitat). Les bases es poden consultar en el BOP (seu electrònica/Informació general/Enllaços d’Interés/Consultes BOP).

CONVOCATÒRIA ESPORTISTES INTERNACIONALS

CONVOCATÒRIA ALT RENDIMEN I TECNIFICACIÓ