boccia

La boccia, els orígens de la qual es remunten a la Grècia Clàssica, és una complexa combinació de tàctica i habilitat. Es practica de manera individual, per parelles o equips, sobre una pista rectangular en la qual els jugadors tracten de llançar les seues boles el més a prop possible de la pilota blanca que serveix d’objectiu, alhora que intenten allunyar les dels seus rivals, en un exercici continu de tensió i precisió.

Cada jugador, parella o equip disposa de sis boles en cada mànega i gana aquell la bola del qual acabe més prop de la blanca. A més, rebrà un punt extra per cada bola addicional que haja aconseguit acostar a la blanca per davant de la primera del contrari. Les competicions individuals i per parelles consten de quatre mangues, mentre que les d’equips es componen de sis.

L’esport de la boccia el practiquen persones en cadira de rodes que tenen paràlisi cerebral, lesió cerebral o discapacitat física severa, i que es col·loquen en un dels extrems del camp, des d’on llancen les boles. La competició s’estructura per classes de discapacitat:

  • BC1: esportistes amb limitacions severes d’activitat que afecten les seues cames, braços i tronc, i generalment depenen d’una cadira de rodes elèctrica. Poden competir amb ajuda d’un assistent.
  • BC2: esportistes amb millor funció del tronc i del braç que els de la BC1. Són capaços de llançar la bola sense ajuda.
  • BC3: esportistes amb limitacions significatives en les funcions de braços i cames, i un control del tronc deficient o nul. No són capaços d’agarrar o llançar la bola amb soltesa, així que se’ls permet utilitzar una rampa amb l’ajuda d’un assistent.
  • BC4: esportistes amb discapacitats no cerebrals que també afecten la seua coordinació. Poden llançar la bola sense ajuda.

Aquest esport forma part del programa paralímpic des dels Jocs de Nova York 1984. En l’actualitat, es practica en més de 50 països de tot el món i consta de set esdeveniments amb medalla (les quatre competicions individuals per a cada classe, les de parelles BC3 i BC4, més la d’equips BC1/BC2). Totes elles són mixtes.