:Durant l'any 2021, la Federació d'Esports Adaptats C.V. ha realitzat un total de 67 unitats didàctiques amb els cursos de 5t i 6t de primària i 1r i 2n de l'Això en el programa Esport a l'Escola i 49 mòduls amb els cursos de 3r i 4t de primària en el programa Esport...