notícies

SUBVENCIONS

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS QUE ES REALITZEN EN LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L’ANY 2023.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS QUE ES REALITZEN EN LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L’ANY 2023.

 La CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTL publica les bases per a la sol·licitud de subvencions destinades a  a donar suport a l'organització i realització d'esdeveniments esportius especials de caràcter internacional o nacional que es realitzen en la Comunitat...