hospi-esport

Hospiesport és un programa de salut i integració mitjançant l’activitat física adaptada de base per a persones amb mobilitat reduïda en els centres hospitalaris i equips d’atenció primària de la Comunitat Valenciana.

Aquest programa desenvolupat per la Generalitat Valenciana, FESA i altres entitats col·laboradores,  juga un important paper en els plans de rehabilitació i integració social de persones amb discapacitat.

El seu efecte beneficiós s’estén a totes a les àrees del procés de rehabilitació, incloent per tant l’esfera psíquica del pacient, sent el seu objectiu principal afavorir el procés de readaptació funcional i reinserció social a través del treball físic i la fisiologia de l’esforç, des d’un concepte de salut integral en pacients amb malalties cròniques discapacitants.

Hospiesport possibilita a l’usuari l’abandó de l’ambient estrictament hospitalari realitzar la seua activitat física en altres instal·lacions compartides amb tot tipus d’usuaris. 

Objectius fonamentals:

  • Beneficis Psicològics
  • Beneficis Fisiològics
  • Beneficis Socioculturals

AMB EL FINANÇAMENT DE: