Select Page

JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Els Jocs Esportius en Esports Adaptats tracten de promoure i fomentar la pràctica de l’activitat físic-esportiva dels joves amb Discapacitat Física, Paràlisi Cerebral i Discapacitat Sensorial, fonamentalment a través de 2 línies d’activitats:

        1- La participació en Jornades, Trobades i Campionats adaptats a les seues característiques i nivells, amb una clara orientació cap a la iniciació al rendiment esportiu de Boccia, Atletisme i Natació.

        2- La participació en Jornades on es fomenta la inclusió de persones amb discapacitat, destinades a Centres d’Educació Especial.