normativa llicències

AFILIACIÓ CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES

Imprescindible presentar cada temporada amb les dades actualitzades

TRAMITACIÓ AUTONÒMICA LLICÈNCIES ESPORTIVES FESA

TRAMITACIÓ nACIONAL DE LLICÈNCIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA (FEDDF)

TRAMITACIÓ NACIONAL DE LLICÈNCIES DE PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL I DANY CEREBRAL ADQUIRIT (FEDPC)

TRAMITACIÓ NACIONAL DE LLICÈNCIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL (FEDC)

TRAMITACIÓ NACIONAL DE LLICÈNCIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA (FEDS)

ACCIDENTS ESPORTIUS