Select Page

normativa llicències

Trie el document desitjat, emplene’l i faça’ns-el arribar.

Acceptació de la documentació:
Per a acceptar la sol·licitud de llicència, és condició obligatòria que vinguen consignats totes les dades requerides en el full de sol·licitud, que haurà de ser signada per la persona interessada i pel seu club (si és el cas).

L’omissió en el full de sol·licitud de qualsevol de les dades, l’impagament d’aquesta, o el no acompanyament d’algun document necessari, implicarà la no tramitació d’aquesta sol·licitud.

AFILIACIÓ CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES
FORMULARI AFILIACIÓ

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES ESPORTIVES FESA
NORMATIVA DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES ESPORTIVES FESA
FORMULARI DE SOL·LICITUD
Model de formulari de RECOLLIDA DE DADES DEL RECONEIXEMENT MÈDIC

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA (FEDDF)
NORMATIVA DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES ESPORTIVES FEDDF
FORMULARI DE SOL·LICITUD LLICÈNCIA ESPORTIVA PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA
Model de formulari de CERTIFICAT D’APTITUD METGE/ESPORTIU
Determinació de l’APTITUD ESPORTIVA
Model de formulari DECLARACIÓ DE CESSIÓ DE DADES I COMPROMÍS PER PART DEL SOL·LICITANT
CLASSIFICACIÓ MÈDICA / ESPORTIVA HOMOLOGADA PER LA FEDDF (solament per a nous esportistes) PROCEDIMENT I FORMULARI
Model de fitxa de joc de bàsquet
Com marcar els LLIGAMS en la llicència de joc de bàsquet

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL (FEDC)
NORMATIVA DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES ESPORTIVES FEDC
FORMULARI DE SOL·LICITUD LLICÈNCIA ESPORTIVA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL
Model de formulari de CERTIFICAT D’APTITUD METGE/ESPORTIU

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA (FEDS)
NORMATIVA DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES ESPORTIVES FEDS
FORMULARI DE SOL·LICITUD LLICÈNCIA ESPORTIVA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA
Model de formulari de CERTIFICAT D’APTITUD METGE/ESPORTIU

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES DE PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL I DANY CEREBRAL ADQUIRIT (FEDPC)
NORMATIVA DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES ESPORTIVES FEDPC
FORMULARI DE SOL·LICITUD LLICÈNCIA ESPORTIVA DE PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL I DANY CEREBRAL ADQUIRIT
Model de formulari de CERTIFICAT D’APTITUD METGE/ESPORTIU
Protocol de RECONEIXEMENT MÈDIC

ACCIDENTS ESPORTIUS
PROTOCOL A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU
RELACIÓ DE CLÍNIQUES D’URGÈNCIA

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA (FEDDF)

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL (FEDC)

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT AUDITIVA (FEDS)

TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES DE PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL I DANY CEREBRAL ADQUIRIT (FEDPC)