PILOTA VALENCIANA

La pilota valenciana adaptada va nàixer de la modalitat de pilota valenciana més fàcil de practicar en funció de l’adaptació. Es va decidir adequar a les característiques dels jugadors la modalitat de Raspall per ser la més còmoda encara que, malgrat això, continuen existint unes certes dificultats a les quals els seus jugadors han de fer front. Un clar exemple és la cadira; els jugadors normalment practiquen l’esport amb cadires adaptades a altres esports com el básquet i amb això, la distància i el contacte rage-pilota es fa més difícil. En cas contrari, si s’utilitzara una cadira convencional per a jugar la dificultat seria encara major perquè el propi pes del jugador i la inestabilitat de la cadira impossibilitarien el colp i fins i tot podria provocar la caiguda del pilotari. La possibilitat d’adaptar una cadira explícitament per a aquest esport és un projecte necessari amb unes certes perspectives de futur.

Altres obstacles necessaris d’adaptar amb els que es troben els jugador deriven de la tècnica per a colpejar la pilota, ja que hi ha certs golpeos que no són possibles (com el de “bragueta”) i juguen normalment la pilota arrás de sòl, la raspada, al primer i segon pot o “carxot o volea”, si bé la pilota ve per l’aire. Algunes dificultats, més difícils d’adaptar, ja que no són a la seua mà són la disponibilitat per a realitzar entrenament o les barreres arquitectòniques, fruit de l’antiguitat d’uns certs trinquets amb entrades xicotetes, escales… No obstant això, aquests obstacles no frenen les ganes de jugar dels nostres protagonistes.