presentació

La Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA) és una entitat privada sense ànim de lucre formada per Esportistes, Tècnics, Jutges àrbitres i Clubs Esportius i té com a finalitat el foment i desenvolupament de la pràctica esportiva dins del col·lectiu de persones amb discapacitat física, paràlisi cerebral, discapacitat auditiva, discapacitat visual i discapacitat física fisiològica o orgànica. En l’organigrama de FESA estan representades les cinc divisions/ departaments corresponents a cadascun dels col·lectius anteriorment citats.

L’acció de la Federació comporta l’organització de multitud d’activitats en diferents àmbits d’actuació: iniciació esportiva, competició, tecnificació esportiva-paralímpics, formació, esdeveniments esportius especials,…

FESA és una Federació amb caràcter Poliesportiu i Pluridiscapacitat. Tenint en compte totes les MODALITATS ESPORTIVES que practiquen cadascun dels grups que conformen la seua estructura interna, podem distingir entre:

– esports específics: creats per a grups i tipus de discapacitat concrets (Ex. boccia, eslàlom, goal-ball…).

esports adaptats: aquells en els quals una modificació del reglament convencional fan que puguen ser practicats per algun dels grups d’esportistes representats en la Federació (Ex. bàsquet en cadira de rodes, natació, atletisme, vetla, hoquei en cadira de rodes elèctrica, tennis de taula, esgrima, etc.).

Açò ens condueix a un acostament a cadascuna de les diferents Federacions esportives de la Comunitat Valenciana, cercant la normalització, a través de convenis de col·laboració en l’organització d’activitats relacionades amb la modalitat esportiva en qüestió.

Paral·lelament al foment promoció i desenvolupament de la pràctica esportiva a tots els nivells, FESA ha anat adquirint una gran experiència, a través dels anys, en gestió integral d’Instal·lacions Aquàtiques/Esportives, i al mateix temps està realitzant una labor socialitzadora i comunitària de persones amb discapacitat, com a integrants de la seua plantilla de treballadors, en aquells perfils on puguen desenvolupar la seua labor, juntament amb la resta de professionals.

 

  • Entitat sense ànim de lucre
  • Marcat caràcter social
  • Àmplia experiència en gestió integral d’instal·lacions aquàtiques i/o esportives
  • Centre especial d’ocupació d’iniciativa social 

 

L’àmplia experiència que FESA ha adquirit en el sector de l’Esport dirigit a persones amb discapacitat, ha permès la realització d’una varietat de programes encaminats a la integració, normalització i inclusió social de persones amb discapacitat.

En totes i cadascuna de les activitats i àrees, l’activitat física-esportiva, és considerada com una important via de salut i alternativa d’oci i temps lliure per a la persona, que contribueix a la realització de valors de desenvolupament personal, integració, normalització i inclusió social d’una forma plena i significativa.