seu central

FEDERACIÓ D´ESPORTS ADAPTATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

C/ Monestir de Poblet, 30 i 32 baix – 46015 València

Telèfon –  963465726
Fax – 963483756

Correus electrònics:

Presidència: presidencia@fesa.es

Secretaria General / Gerència: fesa@fesa.es

Direció tècnica: direccion-tecnica@fesa.es

soap2day

google map html generator

contacta amb la nostra entitat