PROGRAMA TECNIFICACIó

ESPORTISTES D’ELIT C.V.

És el projecte de preparació d’esportistes destacats de la Comunitat Valenciana. Tracta de disposar d’un context idoni per al desenvolupament i perfeccionament dels esportistes, així com d’instal·lacions i mitjans tècnics, científics, pedagògics i, en particular, d’aquelles condicions que incideixen en la millora de les prestacions esportives.

Des de 1997 La Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana, sota la supervisió de la Direcció General de l’Esport, du a terme totes les actuacions corresponents a la planificació i al desenvolupament de l’esmentat programa de tecnificació:

  • Entrenaments específics

  • Concentracions

  • Seguiment mèdic i de fisioteràpia

  • Proves esforç i test de camp

  • Assistència a competicions nacionals i internacionals

  • Dotació de material immobilitzat/fungible

  • Inclusió d’esportistes en règim intern-extern en el CTD Petxina

Els esports que es duen a terme en el programa de tecnificació 2022 són: Atletisme, Natació, Boccia, Futbol 7, Goalball i Tennis per a persones sordes.

SUBVENCIONAT PER: